ای کاش

ای کاش.....

دلم میخواهد در نهایت  تنهایی عاجزانه فریاد

بزنم و ملتمسانه از درگاهش بخواهم در میان

همه اشفتگی و روز مرگی مرا به دست خودم

و روزهای رنگ و رو رفته روزگارم نسپارد.

/ 2 نظر / 6 بازدید
(-)

ای کاششششش و ای کاش ... اصلاً ولش کن بزار هرکار میخواد بکنه...

فرزند پارس

کاش که کاشکی کاشکی کاشکی قضاوتی درکار نبود...