گل نرگس

گل نرگس

دوست دارم جسورانه فاصله هارا بشکنم

و پیاله عشق را از باده پر کنم!دوست دارم

چون نهر جاری شوم و تمامزمزمه های

دلتنگی ام را برای تو بخوانم ای گل نرگس.

/ 0 نظر / 9 بازدید