جمعه های انتظار

جمعه های انتظار

شعله می کشی در تمام وجود من ای قرار گمشده!

جمعه های انتظار جمعه های حسرت و دریغ است

جمعه های انتظار قصه مکرر دل من است

من تک تک لحظه های جمعه را برای دیدنت شماره میکنم

اللهم عجل لولیک الفرج

/ 0 نظر / 3 بازدید